Untuk Makluman, mulai April 2017 pengguna tidak lagi perlu membuat pendaftaran akaun baharu.
Apa yang perlu dilakukan oleh pengguna adalah terus ke butang 'Daftar Masuk' dan masukkan
Nama Pengguna dengan Nombor kerja bagi Staf dan Nombor pelajar bagi pelajar dan Katalaluan
adalah Nombor Kad pengenalan.

Sebarang masalah kepada akaun anda sila hubungi Moderator Sistem di talian 09-7417723.

Kembali Ke Halaman Utama e-Tempah